Pediatrik Ortopedi & Ayak Cerrahisi

Baby-feet-x-ray-1080

Pediyatrik Ortopedi ve Ayak Cerrahisi, çocuklar ve gençlerdeki kas-iskelet durumlarının ve ayak anormalliklerinin teşhisi, tedavisi ve cerrahi yönetimine odaklanan tıbbi bakımın özelleşmiş bir dalıdır. Bu alan, büyüyen iskelet ve gelişmekte olan ayak yapılarına özgü geniş bir ortopedik sorunu ele alır.

Pediyatrik ortopedi cerrahları, doğuştan deformiteler, gelişimsel bozukluklar, kırıklar, büyüme plağı yaralanmaları, skolyoz, uzuv uzunluk farklılıkları ve çocuklarda nöromusküler bozukluklar gibi durumları tedavi etme konusunda uzmanlığa sahiptirler. Genç hastaların benzersiz kas-iskelet ihtiyaçları hakkında özel bilgiye sahip olup, yaşa uygun teknikler ve tedaviler kullanırlar.

Pediatrik ortopedi alanında ayak cerrahisi, çocuklarda ayak deformitelerinin ve anormalliklerinin düzeltilmesini içerir. Kulüp ayak, düz ayak, metatarsus adduktor ve diğer ayak anomalileri, destekleme, alçılama, fizik tedavi ve ortezler gibi non-invaziv yöntemler ile teşhis ve tedavi edilir. Bazı durumlarda, yapısal sorunları düzeltmek ve uygun ayak gelişimini teşvik etmek için cerrahi müdahale gerekebilir.

Pediatrik ortopedi cerrahları, çocuk hastalara kapsamlı tedavi sağlamak için çocuk doktorları, fizyoterapistler, iş terapistleri ve ortotistler gibi çok disiplinli bir ekiple yakın çalışmaktadır. Amaç, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak optimal büyüme, gelişme ve işlevsel sonuçları sağlamaktır.

Pediatrik ortopedik ameliyatlar, büyüyen kemiklere olan etkiyi en aza indirmek ve lokomotor sistemde doğal büyüme ve hizalanmayı desteklemek için büyük özenle yapılır. Cerrahlar, büyüme modülasyon prosedürleri, yönlendirilmiş büyüme teknikleri ve minimal invaziv cerrahi gibi ileri teknikler kullanır.

Pediatrik ortopedi cerrahları, cerrahi müdahalelere ek olarak, çocuğun kas-iskelet sağlığının uzun süreli takip bakımı, rehabilitasyonu ve sürekli izlenmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu yaklaşım, zamanında müdahaleye izin verir ve olası sorunların normal büyüme ve gelişmeyi desteklemek için derhal ele alınmasını sağlar.

Pediatrik Ortopedi ve Ayak Cerrahisi, çocukların kas-iskelet sorunlarının üstesinden gelmelerine ve optimum büyüme, işlev ve yaşam kalitesi elde etmelerine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. Pediatrik ortopedi cerrahları, genç hastaların benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel bakım ve müdahaleler sağlayarak, sağlıklı kas-iskelet gelişimini desteklemeyi ve çocukları tam potansiyellerine ulaşmalarında desteklemeyi amaçlar.

Tedavilerimizi Görüntüleyin